Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku przy ul. Okrzei 15 to miejsce, gdzie dzieci znalazły opiekę, serce i zrozumienie. Otaczamy opieką i pomocą dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia, które okresowo lub trwale zostały pozbawione opieki rodziny własnej.

Jesteśmy jednostką budżetową, prowadzoną przez Powiat Lęborski.
Placówka jest placówką typu socjalizacyjnego, zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.