Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Lęborku

Konto : BS  Łeba nr 98 9324 0008 0002 8756 2000 0010