O nas

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku przy ul. Okrzei 15 to miejsce, gdzie dzieci znalazły opiekę, serce i zrozumienie. Otaczamy opieką i pomocą dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia, które okresowo lub trwale zostały pozbawione opieki rodziny własnej.

Jesteśmy jednostką budżetową, prowadzoną przez Powiat Lęborski.
Placówka jest placówką typu socjalizacyjnego, zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu. W swojej strukturze łączy następujące działania, mające na celu niesienie wszechstronnej pomocy dziecku i jego rodzinie:

1) grupy opiekuńczo-wychowawcze, zapewniające całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej:

  • MUMINKI
  • ORŁY
  • WESOŁA RODZINKA

2) mieszkanie usamodzielnienia dla wychowanków pełnoletnich, kontynuujących naukę.
W placówce prowadzone są indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne:

  • terapia pedagogiczna,
  • socjoterapia,
  • Trening Zastępowania Agresji,
  • zajęcia z psychologiem.

Rodzice naszych podopiecznych mogą skorzystać z pomocy specjalistów: pracownika socjalnego, pedagoga lub psychologa.